Акценти

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1172

 

„Подобряване условията на труд във фирма «Хидросистем»ЕООД

 чрез  извършване на анализ,инсталиране на котел,

 осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-добри качества”

 На 27.06.2013г.стартираха  дейностите по изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, регистрационен номер на Договора: ESF – 2302-02-10009.

        Проектът включва изпълнението на следните дейности:

1.Изготвене на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.

2.Закупуване автоматична централна отоплителна система- котел за отопление на пелети;

3.Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

       Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във башето бъдеще

 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1172

„Подобряване условията на труд във фирма«Хидросистем»ЕООД

чрез извършване на анализ,инсталиране на котел,

осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-добри качества”

Обща стойност на проекта 123 748.33лв.

Проекта се изпълнява в периода 27.06.2013 г.- 27.06.2014г. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  МЕЖДУНАРОДНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ БАТА АГРО 2012

 Тази година изложението БАТА АГРО ще се проведе от 8 до 12 май 2012 г. под мотото „на полето и за полето” като организаторите обещават, че тазгодишното изложение ще бъде „още по-голямо и още по-добро…”

Изложението БАТА АГРО е най-грандиозният проект на Българската асоциация на търговците на агротехника, зад което е заложена мисията на нейните членове за модернизация на земеделския сектор в България. 

“Хидросистем” ЕООД, гр. Ямбол  ще участва в изложението БАТА АГРО, което ще се проведе  от 08-12.05.2012г. на територията на  аерогарата в гр. Стара Загора, България. Каним Ви да ни посетите на щанд V1, където ще представим своите най-нови продукти в областта на Земеделски машини, инвентар и технологии:


•  Култиватор  за междуредова обработка  ККС-7  
         - брой работни секции –   5+2
         - разстояние между  работните  секции – 70 см
         - торовнасяне - два бункера, всеки с вместимост 300 л

•  Култиватор за слята повърхност   КСС  5,2
         -  ширина  - 5,2 м
         -  дълбочина на обработката  -   5 - 12 см
         - подравняване на почвената повърхност и унищожаване на плевелите

Сеялка за житни култури  SZ - 3,75
         - брой  работни  секции  - 30
         - междуредие – 12,5 см
         - за сеитба на: ечемик, пшеница, рапица

Сеялка за окопни култури   ПС 6 – „Диана”
         - брой  редове  - 6
         - разстояние между редовете -  70 см
         - торовнасяне с възможност за дозиране

Отъпкващ валяк - 4.5м  

Резервни части за земеделска техника

За по-подробна информация за земеделската техника - заповядайте на нашия щанд, където ще можете да зададете всички свои въпроси и  да получите актуална оферта.
 В случай, че нямате  възможност за посещение, моля, изпратете своите въпроси на
e-mail: hydrosystem_bg@yahoo.com

Очакваме Ви на нашия щанд!
От екипа на „Хидросистем” ЕООД
http://www.hydrosystem.net
Тел: 00359/46/661652


Хидросистем ЕООД - Производство на хидравлични и пневматични цилиндри и части за тях.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept