Начало

“Хидросистем” ЕООД е компания, създадена със 100% частен капитал. Разположена е на площ 30 000 кв.м. и разполага с 6 000 кв.м. закрита площ.

Фирмата е оборудвана с 30 бр. машини с CNC и 80 бр. универсални машини. Също така разполага с инсталации за три вида покрития – боядисване, хромиране и карбониране. Персоналът в момента е 110 човека, в това число 20 инженери.

Основният предмет на дейност е металообработване и следвайки тази насока Хидросистем ЕООД в своето развитие се специализира в две основни производства :

Първо основно направление е производство на хидравлични и пневматични цилиндри и части за тях. Този дял на производството намира приложение във всички видове селскостопански машини, комунално-битови машини, електро и мотокари, пътностроителни машини, преси и в много други машини и съоражения, където задвижването се постига посредством хидравлични елементи с високо налягане.

Хидросистем ЕООД - Производство на хидравлични и пневматични цилиндри и части за тях.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept